Baza zagrożeń
stopsign.png

To podstrona techniczna.

Nic tu nie rób bez zgody Administracji Witryny.
Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.png zagrożenie agresją h-ballistic.png zagrożenie balistyczne h-incorporeal.png zagrożenie bezcielesne h-biohazard.png zagrożenie biologiczne h-destabilization.png zagrożenie destabilizacyjne h-ecological.png zagrożenie ekologiczne h-electric.png zagrożenie elektryczne h-emotional.png zagrożenie emocjonalne h-geological.png zagrożenie geologiczne h-gravitational.png zagrożenie grawitacyjne h-grouped.png zagrożenie grupowe HallucinogeneHazard.png zagrożenie halucynogenne h-ideological.png zagrożenie ideologiczne h-infohazard.png zagrożenie informacyjne h-contact.png zagrożenie kinestetyczne h-climatological.png zagrożenie klimatyczne h-mind-control.png zagrożenie kontrolą umysłu h-corrosive.png zagrożenie korozyjne h-electromagnetic-force.png zagrożenie elektromagnetyczne h-mechanical.png zagrożenie mechaniczne h-microscopic.png zagrożenie mikroskopijne h-memory-alteration.png zagrożenie mnemoniczne h-immeasurable.png zagrożenie niemierzalne h-ontological.png zagrożenie ontologiczne h-organic.png zagrożenie organiczne h-extra-dimensional.png zagrożenie pozawymiarowe h-extra-terrestrial.png zagrożenie pozaziemskie h-tychokinetic.png zagrożenie prawdopodobieństwa ch1 zagrożenie proto-mechaniczne ch2 zagrożenie proto-newtonowskie ch3 zagrożenie proto-rozumnością h-psychotronic.png zagrożenie psychotroniczne h-radiation.png zagrożenie radiacyjne h-regenerative.png zagrożenie regeneracyjne h-mind-regression.png zagrożenie regresją mentalną h-replicating.png zagrożenie replikacyjne h-sapient.png zagrożenie rozumnością h-animated.png zagrożenie ruchowe h-sensory.png zagrożenie sensoryczne h-auditory.png zagrożenie słuchowe h-sentient.png zagrożenie świadomością divine-hazard zagrożenie świętością h-teleportation.png zagrożenie teleportacją h-extreme-temperature.png zagrożenie temperaturowe h-temporal.png zagrożenie temporalne h-toxic.png zagrożenie toksyczne h-transmutation.png zagrożenie transmutacyjne h-titanic.png zagrożenie tytaniczne h-visual.png zagrożenie wizualne h-aquatic.png zagrożenie wodne h-explosive.png zagrożenie wybuchem
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License