Dominat Zjednoczonej Ziemi

Wstęp

Opisuję tu dużo własnych przemyśleń na temat dotychczasowego kanonu DZZ, ale to tylko przemyślenia. Planbox służy wspólnemu planowaniu, więc zapraszam do wkładu innych! — Sharha

Dotychczasowe publikacje

Avarotti

Moim założeniem jest, że Avarotti przybyli na Ziemię z innego świata (trudno powiedzieć, czy z alternatywnej czasoprzestrzeni, czy po prostu z innego rejonu Wszechświata). Chciałbym kiedyś ugryźć ich wątek w sposób high fantasy i, o dziwo, mam nawet, przyznam, całkiem rozbudowaną koncepcję całego uniwersum, ale chciałbym trochę czasu na to, by je doszlifować i wtedy się nim podzielić. W każdym razie w naszym świecie Avarotti przybyli przed uformowaniem się cywilizacji sprzed 40 000 lat, założyli na jakiś czas swoje przyczółki, a potem z na razie niewiadomych powodów opuścili nasz świat. Są dla DZZ ludem półmitycznym, tj. znajdowane są ich relikwie i obiekty anomalne, aczkolwiek bardzo trudno dużo o nich powiedzieć.

Meridiany

Meridiany służyć mają umożliwieniu przeniesienia całej cywilizacji DZZ do innych czasów i działają na podstawie technologii DZZ, która zaś częściowo jest samodzielnym tworem DZZ (to bardzo zaawansowana cywilizacja), a częściowo tworem bazującym na znalezionych artefaktach Avarotti. Meridiany zostały stworzone przez Trayara po założeniu DZZ. Nie jest jasne, czy Trayar zamierza podbić przyszłe cywilizacje, ale osobiście chciałbym, żeby Trayar koniec końców zrezygnował z podboju, a zawieszona Srebrna Flota Uderzeniowa została kiedyś wykorzystana przez Autorytet do zniszczenia ataku cywilizacji pozaziemskiej. Problemem jest to, że po takim boju gdzieś trzeba będzie zakwaterować tak członków SFU, jak i jej technologię. Chciałbym, koniec końców, żeby SFU okazała się wspaniałym obrońcą ludzkości poprzez związanie misją Solidarnej Ziemi i żeby tak została zapamiętana. Dlaczego SFU, a nie całą cywilizacja? Otóż meridiany na tę chwilę są ograniczone.

 • Biała — BM jest dostępna w naszym świecie tylko wtedy, gdy Czarna nie jest, i vice versa. Oznacza ona punkt docelowy w czasie.
 • Czarna — CM oznacza punkt startowy w czasie. Obecnie jestem w trakcie pisania raportu na jej temat. Jest w niej jedna załogantka, która wyjawia informacje na temat Srebrnej Floty Uderzeniowej.
 • Srebrna — SM zakopana jest w płaszczu Ziemi i stanowi punkt kontrolny dla Białej i Czarnej. Chodzi o to, że BM i CM zawieszone są we wszystkich czasach. W Srebrnej dochodzi do decyzji, kiedy konkretnie cywilizacja DZZ zostaje przeniesiona i do kiedy konkretnie zostaje przeniesiona. W srebrnej można kontrolować to, czy BM czy CM jest dostępna.

Niebieska, Zielona, Żółta i Fioletowa Meridiana służy oznaczeniu przestrzennemu miejsca startu i przybycia DZZ. Nie wiadomo, gdzie są ukryte (na tę chwilę nie mam zielonego pojęcia).

Czerwona — Meridiana specjalna, służąca zniszczeniu całej sieci meridian, we wszystkich czasach. Zawieszona w górnej części atmosfery Urana.

Kalendarium od urodzenia Beckela Trayara, Marszałka DZZ, do utworzenia DZZ

 • Rok 11343 > Rodzi się Beckel Trayar.
 • Rok 11358 > W wieku 15 lat B.T. zaciąga się do Sił Powietrznych Denotaru i zyskuje stopień szeregowego podchorążego, rozpoczynając kształcenie wojskowe, docelowo na pilota ultramyśliwca.
  • B.T. pnie się po drabinie kariery wojskowej.
 • Rok 11361 > W wieku 18 lat B.T. staje się sierż. podch., po 6 mies. st. sierż. podch. W tym momencie następuje niesłynne doświadczenie anomalne, o którym mowa na dole strony.
 • Rok 11362 > B.T. przeniesiony zostaje do Szkoły Oficerów Wojsk Lądowych Denotaru z powodu zauważonych w nich szczególnych kompetencji przywódczych i taktycznych.
 • Rok 11363 > W wieku 20 lat B.T. ukańcza SOWLD, stając się porucznikiem (za szczególne osiągi przeskakuje stopień podporucznika). Zostaje skierowany do sił specjalnych na stanowisko dowódcy pododdziału szturmowego.
 • Rok 11364 > W wieku 21 lat, jako wybitny młody taktyk B.T. zostaje wypromowany na stopień kapitana. Niedługo wybucha wojna. Siły zostają przegrupowane, a B.T. wraz ze swoją kompanią musi wykonywać rozkazy ze Sztabu Centralnego. Denotar przegrywa, struktura dowodzenia zostaje rozbita, a B.T., jako najwyższy stopień żywy oficer, wraz z ostatnim oddziałem Wojska Denotaru otoczony zostaje przez wroga, którego niszczy, wykazując niewyobrażalne zdolności operacyjne i strategiczne; cywile i dezerterzy dołączają do jego jednostek, a on dokonuje powolnego, niepowstrzymanego odbicia dużej części Denotaru z niesłabnącym morale. Stając się dowódcą coraz większych oddziałów, w poszanowaniu tradycji staje się coraz wyższym stopniem dowódcą. Raz majorem, potem podpułkownikiem.
 • Rok 11365 > W wieku 22 lat Trayar odbija stolicę Denotaru, Solval, w której wita go stara przyjaciółka, Arta'yn z chłopakiem. W ciągu tego roku strategią inkspot Trayar oczyszcza Denotar z wpływów Riber Strumy (agresora) i odzyskuje fortecę państwową, stajac się pułkownikiem. Społeczność Międzynarodowa chce z nim pertraktować, nie wiedząc, jak go powstrzymać, ale on ani Denotarianie już nie chcą żadnych rokowań. Po przywróceniu ładu w społeczeństwu Trayar formuje nowe jednostki wojskowe, rozpoczyna badania nad anomaliami, buduje sieć wywiadowczą i kontrwywiadowczą. Okrzyknęty generałem Trayar podbija Riber Strumę i rozpoczna podbój reszty świata. W każdym państwie buduje własny kontyngent i działa na rzecz zyskania poparcia ludu. Społeczność Międzynarodowa powołuje wielki front przeciwko podbójcy, ale wkrótce wszelkie wysiłki jej państw okazują się bezowocne, szpiedzy niszczą państwa od środka, a wojska finalizują sprawę, przejmując niekiedy w kilka dni całą władzę nad państwem.
 • Rok 11379 W wieku 36 lat Trayar zakańcza 14-letni podbój Ziemi, czyli ponad 200 państw. Nosi miano Generała Wszystkich Armii. Arta'yn staje się jego doradczynią w sprawach zewnętrznych.
 • Rok 11380 > W wieku 37 lat Trayar staje się Marszałkiem Dominatu Zjednoczonej Ziemi, suwerenem całego świata. Arta'yn zostaje Minister Spraw Zewnętrznych, do zapewniania pokoju między narodami. Ludzkość osiąga niewyobrażalny poziom rozwoju i życia. Trayar nie ingeruje w życia ludzi, pozostawiając to, w ograniczonym zakresie, Rządowi, Zgromadzeniu oraz Trybunałowi DZZUEG. Świat wchodzi w nową erę, gdzie ograniczenia wolności są minimalne, a jakość życia mimo to na wysokim poziomie. Niestety dla Trayara to za mało i wkrótce rozpoczyna on badania świata anomalii, przestrzeni kosmicznej oraz czasu. W słowach Arta'yn, coś się w nim przestawia.

Takie owakie

 • Trayara i Arta'yn mogło w pewnym momencie zacząć łączyć coś więcej.
 • Trayar nie jest istotą anomalną, aczkolwiek pewne doświadczenie anomalne, właśnie związane z temporalnym uwięzieniem na wieeeeeeeeeeele lat w pewnym etapie ww. historii, w którym to doswiadczeniu poświęcił się nauce sztuki wojennej, doprowadziło do tego, że częściowo utracił przymioty ludzkie, takie jak niecierpliwość czy impulsywność, zyskując w zamian doskonałe kompetencje w zakresie sztuki wojennej.
 • Wątek Arta'yn w RPC-PL-011 nie jest wyrazem jakiejś zemsty czy uprzedmiotowienia swojej znajomej przez Trayara, a wyrazem zatroszczenia się o dobrobyt jej oraz jej rodziny. Wszystko w swoim czasie zostanie ujawnione.
 • W plikach projekty logo DZZ i SFU.

Zarys wpisu na liście GoI

Dominat Zjednoczonej Ziemi („DZZ”)

stosunek nieznany

 • wie o Autorytecie
 • świadoma
 • poszukująca
 • wytwarzająca
 • międzynarodowa
dominat.png

Wstęp: Dominat Zjednoczonej Ziemi (DZZ), czyli „The Dominate of the United Earth” („DUE”), to wysoce zaawansowane technologicznie państwo supranarodowe istniejące albo na tej Ziemi, albo na odpowiedniku naszej planety z alternatywnej czasoprzestrzeni przed ok. 40 000 lat. DZZ liczy ok. 6 800 000 000 obywateli, jest jedynym istniejącym na Ziemi państwem i choć pod względem ustrojowym przypomina najbardziej znaną ludzkości demokrację, to koniec końców wszystkie ośrodki władzy ziemskiej odpowiadają przed jednogłośnie wybranym na przywódcę-obrońcę Marszałkiem Beckelem Trayarem, który, poczynając od jednej kompanii, w ciągu czternastu lat wojny dokonał zjednoczenia wszystkich, ponad dwustu państw pod jednym sztandarem, skutecznie realizując niepojętą, okrzykiwaną genialną i cudowną strategię. Choć Marszałek Trayar co do zasady nie ingeruje w kwestie polityki, to dba o to, by politycy wybierani przez dawniej narody, a teraz po prostu lokalne społeczności jednego supraświatowego narodu działali dla dobra ludzkości i nie wracali do uwarunkowań politycznych ani gospodarczych, które dawniej rujnowały świat. Mimo to ingerencje Marszałka są rzadkie; jego najważniejszym celem jest obrona ludzkości i to jej poświęca całe swoje życie, mając do dyspozycji całe siły zbrojne świata, Marszałek Trayar nazywany jest Wielkim Strategiem, albowiem zjednoczył cały świat, nie tracąc niemal niczego, a jego strategie nigdy dotąd nie zawiodły.

Według dotąd zgromadzonej wiedzy DZZ prowadziło czynną i daleką eksplorację przestrzeni kosmicznej, znacznie wykraczającej poza aktualne zasięgi Autorytetu. Według niektórych sięgającej nawet innych galaktyk. Wiadomo, że DZZ aktywnie poszukiwało anomalii pozostawionych przez starożytny nawet w tamtych czasach lud albo gatunek bądź grupę istot, co do której Autorytet zna tylko nazwę — „Avarotti”. DZZ nie poprzestało na poszukiwaniu i utylizowaniu anomalii; opracowywało również własne technologie nierzadko wykraczające poza naszą obecną wiedzę naukową, np. dotyczące podróży w czasie i błyskawicznych przerzutów wojsk. Z nieznanych powodów wszystkie dotąd pozyskane dokumenty stworzone w DZZ lub przez osoby z DZZ pochodzące napisane są w języku angielskim, w przeważającej części ze słownictwem typowo amerykańskim.

Autorytet ostatnimi czasy natrafia na coraz więcej informacji o DZZ, związanych z nim obiektów, wycinków wiedzy itd., to dotąd przeprowadzone liczne badania historyczne bezsprzecznie prowadzą do wniosku, że cokolwiek się stało, DZZ przestało funkcjonować ok. 40 000 lat temu, a dzisiaj po ichniejszej cywilizacji nie ma niemal żadnego śladu. Niemniej część kadry podnosi zastrzeżenia, iż wcale nie musi to oznaczać, że DZZ zostało zniszczone lub się rozpadło; wszyscy są jednak pewni tego, że w końcu Autorytet sformuje prawdziwy obraz Dominatu, choć każdy przyznaje, iż fakt coraz częstszego znajdowania w ostatnich czasach informacji o DZZ jest bardzo niepokojący.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License