Polarized

Tytuł: RPC-PL-013 — Cena równowagi

Opis butelki i Balansu.

Pozyskanie

Incydent RPC-PL-013-ZULU-1

Vogue - Turn around, look at me
You don't want to fuck with that thing.
Bracia

Czy jesteś gotów umrzeć za X? Y -> Let's see.

P22 RNG
CSD-847 wchodzi do przechowalni, po czym zbliża się do RPC-PL-013.
Dr Rajewska Dotknij butelki.
CSD-847 dotyka RPC-PL-013. Obok obiektu materializacji dokonuje RPC-PL-013-1.
RPC-PL-013-1 Dzień dobry.
CSD-847 Dzień… dobry…?
RPC-PL-013-1 Jeżeli mogę spytać, co zamierzałeś zrobić z tym oto trunkiem, zanim tu się zjawiłem?
CSD-847 Zostałem poinstruowany, żeby otworzyć tę butelkę.
RPC-PL-013-1 (kiwa głową) Rozumiem. Jednakże byłoby to… niewskazane.
Dr Rajewska Zapytaj dlaczego.
CSD-847 Dlaczego?
RPC-PL-013-1 Dużo rzeczy by się wówczas zmieniło. Naprawdę byłoby to niewskazane. Wytrąciłoby wiele rzeczy z równowagi. Ani ja, ani ty, ani nikt inny nie byłby z tego zadowolony.
CSD-847 Kim ty w ogóle jesteś?
RPC-PL-013-1 Możesz nazywać mnie Balansem.
Dr Rajewska Zapytaj, co zrobi, jeśli spróbujesz otworzyć butelkę.
CSD-847 Co zrobisz, jeśli spróbuję otworzyć butelkę?
RPC-PL-013-1 Nic. Masz do tego pełne prawo, aczkolwiek… być może dasz się przekonać, by tego nie robić w inny sposób?
CSD-847 To znaczy?
RPC-PL-013-1 Mogę zaoferować ci cokolwiek sobie zażyczysz, jeśli tylko odstąpisz od otwarcia trunku. Tak ważne jest dla mnie to, byś tego nie robił.
CSD-847 Cokolwiek?
RPC-PL-013-1 Wszelkie osobiste korzyści. Nic, co skrzywdzi innych.
CSD-847 A jeżeli poproszę cię, żebyś mnie uwolnił? Uwolnił… od nich? Bez żadnych haczyków? Nie, żeby uwolnienie było pięciominutowe ani żeby
Dr Rajewska CSD-847 zmiana planów. Natychmiast opuść przechowalnię! (wzywa ochronę do przechowalni)
RPC-PL-013-1 Dam ci to, co masz na myśli. Żadnych haczyków. Chcesz wolności, to uwolnię cię w taki sposób, byś mógł żyć wolny. W zamian świadomość istnienia tej butelki opuści na zawsze twój umysł. Umowa stoi?
CSD-847
CSD-847 i RPC-PL-013-1 ulegają dematerializacji z chwilą wtargnięcia do pokoju funkcjonariuszy ochrony. Dane identyfikacyjne dotyczące CSD-847 zostają usunięte ze wszelkich nośników informacji Autorytetu, a także pamięci pracowników. Wygląd i głos CSD-847 jest nieodwracalnie zniekształcony na wszelkich nagraniach audiowizualnych. Poszukiwania CSD-847 są niemożliwe do przeprowadzenia.

Skróty eksperymentów z wykorzystaniem ludzi i technologii. Niemożliwe przez RPC-PL-013-1. Bomba zegarowa, łazik.

Odpowiedzi o obiektach RPC? Ograniczyć zakres możliwości: osobista korzyść.

Kwantowy rewolwer

Dołączona strona "component:rate-us" nie istnieje (utwórz ją teraz)

colt2

RPC-002

alpha-yellow.png

Rejestracja Porządku Centralnego: 002

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne, zagrożenie mnemoniczne, zagrożenie newtonowskie

Protokoły przechowalnicze: RPC-002 należy przechowywać w standardowym pojemniku na obiekty klasy Alfa. RPC-002 można wyjmować wyłącznie w celu przeprowadzenia eksperymentu, który musi zostać uprzednio zatwierdzony przez pracownika naukowego z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. RPC-002 nie należy wykorzystywać poza wyznaczonymi obszarami testowymi ani na celach niezatwierdzonych. Wszelkie eksperymenty związane z materią organiczną muszą zostać zatwierdzone przez Dyrektora Placówki ██. Szczegóły w Dodatku 002-1.

Opis: RPC-002 to rewolwer Colt Single-Action Army Revolver z pomalowanym na kolor srebrny, drewnianym uchwytem. Niezaładowany RPC-002 nie wykazuje żadnych efektów anomalnych, nawet po pociągnięciu języka spustu. Materiał i jakość naboju załadowanego do RPC-002 nie mają innego znaczenia, niż cechy środka wyzwalającego właściwości anomalne RPC-002. Gdy wystrzelony z RPC-002 pocisk dotyka danego obiektu, wywiera w nim zmiany na poziomie subatomowym, przemieniając wszelką materię w inny pierwiastek. Aby efekt ten zaszedł, nie jest wymagane spenetrowanie materiału ani nadanie pociskowi odpowiedniej prędkości. Mimo że właściwość ta wpływa również na związki kompleksowe, jest wówczas o wiele mniej efektywna i dotyka znacznie mniejszej skali. Z uwagi na zanieczyszczenia często nie dochodzi też w takim przypadku do przemiany całości związku w nowy pierwiastek.

RPC-002 konwertuje jeden pierwiastek w inny. Efekt ten zależy od tego, z której komory wystrzelony zostaje pocisk. Pomimo wielokrotnych prób oznaczenia, która komora wywiera dany efekt, sam podmiot wydaje się w anomalny sposób oczyszczać, pozbywając się wszelkiego rodzaju etykiet. Rewolwer wydaje się również stwarzać pomniejsze zagrożenie poznawcze, albowiem osoba usiłująca odmierzać dokładnie obroty bębna wydaje się nie pamiętać prawidłowo ich porządku, zyskując jednak pewność, że zapamiętany porządek jest prawidłowy, nawet gdy badacze wcześniej odmierzyli obroty podczas poprzedniego testu. Z uwagi na to w tej chwili nie wiadomo, czy zawartość komór nie ulega zamianie, czy też kontroli nie sprawuje w jakiś sposób zniszczona komora.

Dodatek 002-1: Na mocy zarządzenia Dyrektora Globalnego 04 wszelkie testy zostają zawieszone. Z uwagi na anomalne samomaskowanie obiektu oraz Incydent RPC-002-6 dalsze eksperymenty zostały uznane za zbyt niebezpieczne.

Dodatek 002-2: RPC-002, na mocy zarządzenia Dyrektora Globalnego 04, został przeniesiony do Placówki 001 w dniu ██.██.████ r.

RPC-001 RPC-003

Przechowalnia pusta.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License