Sharharium

Pacyfikator

Included page "component:rate" does not exist (create it now)

beta-white.png

Rejestracja Podmiotu Chronionego: PL-010

Klasa podmiotu: Beta-Biały

Zagrożenia: h-ideological.png zagrożenie ideologiczne

Protokoły przechowalnicze: x

Opis: RPC-PL-010 to mężczyzna w wieku ok. 30 lat, który nie wydaje się starzeć. RPC-PL-010 mierzy 175 cm wzrostu i obecnie waży 79 kg. Obiekt, pomimo długotrwałego zamknięcia w warunkach komory przechowalniczej dla humanoidów, utrzymuje wysoką sprawność fizyczną.; aczkolwiek, pomimo wykazywania w czasie badań bardzo daleko idących możliwości fizycznych, te na chwilę obecną nie wydają się wykraczać poza aktualnie rozumiane ograniczenia ciała ludzkiego. a jedynie sytuować obiekt w górnych kategoriach sportowych. Obiekt wykazuje wybitną wiedzę i zdolność w zakresie współczesnej taktyki bojowej sił specjalnych i posiada znakomite umiejętności strzeleckie w zakresie broni krótkiej, długiej i w zakresie strzelectwa wyborowego.

RPC-PL-010 okazuje nastawienie pokojowe i wzbrania się przed używaniem siły oraz pozostałych swoich cech, aczkolwiek obiekt wykazuje tendencje samoobronne w razie zagrożenia jego zdrowiu lub życiu. Obiekt chętnie komunikuje się z pracownikami Autorytetu, aczkolwiek nie wyjawia szczegółów na temat swoich właściwości anomalnych.

RPC-PL-010 jest absolwentem polskiej [UKRYTO] z długotrwałym doświadczeniem bojowym i dowódczym w [UKRYTO]. Po zwolnieniu ze służby wojskowej obiekt podjął służbę najemniczą na rzecz [UKRYTO] wykonywaną przede wszystkim w regionach objętych konfliktami wojennymi na Bliskim Wschodzie. Obiekt został pozyskany przez Autorytet w roku 2012, w okolicach [UKRYTO], po napływie do Autorytetu doniesień o człowieku, który dokonywał osobistych negocjacji ze stronami konfliktów wojennych, osiągając stuprocentową skuteczność w zakresie ich zakańczania. Pozyskanie odbyło się bez problemów ze strony RPC-PL-010; obiekt zatrzymany przez siły Autorytetu tylko stwierdził: „Długo to wam zajęło”.

Właściwości anomalne obiektu przejawiają się w sytuacjach konfliktowych, podczas których obiekt w drodze wypowiedzi dokonuje gwałtownego i zawsze skutecznego zatrzymania konfliktu, aczkolwiek efekt ten nie dotyka konfliktów, w których on jest stroną. Konflikty mogą być werbalne, niewerbalne, wojenne, kłótnie, zaostrzone dyskusje, a nawet spotkania handlowe konkurentów w danych dziedzinach. Według obiektu ww. anomalia dotknęła go w czasie służby wojskowej, w [UKRYTO], w roku 2009, aczkolwiek obiekt nie przybliża szczegółów tego zdarzenia; twierdzi jedynie, iż z tego powodu zdecydował się porzucić służbę wojskową i skupić się na zakańczaniu mających miejsce konfliktów; odmówił przybliżania swoich motywacji.

Dodatek A: Eksperymenty kombinatoryjne.
Ze względu na osobliwą anomalię powiązaną z RPC-PL-010 postanowiono przeprowadzić konfrontację obiektu z innymi anomaliami przechowywanymi przez Autorytet celem zarówno dokładniejszego poznania ograniczeń właściwości anomalnych RPC-PL-010, jak i lepszego zrozumienia ograniczeń obiektów z nim konfrontowanych. Eksperyment kombinatoryjne przeprowadzono z udziałem RPC-PL-010 na RPC-PL-006 oraz RPC-PL-009.

Dodatek B: Przesłuchanie RPC-PL-010.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License