Komplikejted

Niniejsze tłumaczenie powstało na podstawie utworu RPC-131 autorstwa VizloxVizlox.

rpc tłumaczenie alfa biały kolaboracja format brak-zagrożeń nucorp

Jak złapać infodemona

tagshow

%%rating_decimal%% (0)

ocena: 0+x

%%rating_decimal%% (0)

us.png es.png

Następująca dokumentacja została ODTAJNIONA dla wybranych pracowników

Przewodnik operacyjny

Niniejszy plik istnieje w celu zapewnienia personelowi możliwości szybkiego ponownego przyswojenia informacji operacyjnych w razie wystąpienia zdarzenia kasującego wspomnienia.

Departament Black Site Autorytetu odpowiedzialny jest za przeprowadzanie wszelkich operacji, nad którymi Dyrektorzy Globalni, w celu zachowania ich bezpieczeństwa, nie mogą sprawować bezpośredniego lub pełnego nadzoru. Sekcja Memotyki odpowiedzialna jest za sprawy dotyczące wysoce niebezpiecznych środków wpływających na funkcjonowanie pamięci. W celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia operacji przestrzega się procedury ostrożności.

  1. Personel musi notować (pisemnie lub dźwiękowo) wszelkie istotne informacje odnoszące się do sprawy wraz z jej postępem. Personel musi być w stanie wykorzystać te notatki do odzyskania wszystkich informacji niezbędnych do przywrócenia stanu operacyjnego i podjęcia każdej koniecznej czynności w następstwie wystąpienia zdarzenia kasującego wspomnienia.
  2. Personel nie może wykonywać pracy w interwałach większych niż 2 godziny bez periodycznej iniekcji środka wytłumiającego wspomnienia. Zastrzyki te służą zapobieganiu konwersji pamięci krótkotrwałej na długotrwałą przed ich wytłumieniem. Jest to najefektywniejsza znana metoda przeciwdziałania zjawiskom zniekształcania, konsumowania i ukrywania wspomnień. Odkryto, że lwia część zjawisk memotycznych nie dotyczy nowo powstałych wspomnień ani tych, do których cel nie posiada świadomego dostępu.

Na chwilę pisania niniejszego nieznane są dokładne właściwości jadacza memotycznego. Byt należy badać w sposób uniemożliwiający uświadomienie go o naszej egzystencji. Byt może podjąć czynności zmierzające do zaszkodzenia dobru operacji, jeśli uzna, iż stanowimy zagrożenie.

Several documents were commissioned or received from NuCorp Industries regarding the RPC-131 project. They are available below.

Dokumentacja powstała w następstwie Incydentu Labrador dostępna jest poniżej.


RPC-130 RPC-132
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License