Sn3jk

Opis: RPC-PL-009 to sarkofag rodzinny, stojący na rzymskokatolickim cmentarzu na zachód od [UKRYTO]. Cmentarz został porzucony i zapomniany po II Wojnie Światowej, kiedy to pobliska wieś została spacyfikowana, a następnie zrównania z ziemią przez Niemców. Jego powierzchnia jest pokrytą gęstą warstwą roślinności, wiele z nagrobków znajduje się w fatalnym stanie.

Stan sarkofagu znacząco różni się od reszty grobów. Za wyjątkiem cech dotknięcia przez czas, obiekt nie posiada żadnych większych odchyleń w architekturze. Styl budowli wskazuje na powstanie obiektu na przełomie XVII i XVIII wieku. Na froncie obiektu znajdują się dwie kolumny podtrzymujące fasadę, na której umieszczony został kartusz z herbem Prawdzic oraz zamurowane wejście.

Do manifestacji obiektu dochodzi każdej pierwszej soboty miesiąca. Wraz z zapadnięciem zmroku, zamurowanie wejścia sarkofagu rozsypie się, wypuszczając na zewnątrz od 10 do 15 instancji RPC-PL-009-1.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License